Zelfstandig

BEGELEIDEN NAAR ZELFSTANDIG ONDERNEMERSCHAP

Er drie verschillende mogelijkheden om zelfstandig ondernemerschap op te pakken.

De eerste mogelijkheid is om een ondernemingsbranche te kopen uit de Webshop bij de website van U Wil Werken site en deze zelfstandig verder op te pakken. Eventuele begeleiding is ook mogelijk, hier wordt een fixed uurtarief voor berekend.

Voor de tweede aanpak van onze startersdiensten hebben wij gekozen voor een veel gebruikte Engelse uitspraak, namelijk K.I.S.S:

KEEP IT SIMPEL STUPID

Deze aanpak staat voor eenvoud en doorzichtigheid. Tevens hebben wij gemeend de situatie te moeten omdraaien. Ervaring heeft ons geleerd dat van ‘alles moeten’ een proces vertraagt of zelfs stagneren kan. Vanuit dit oogpunt hebben wij een aantal zaken zelf aangepakt. Wat gaan we voor u voorbereiden en tot welke hoogte doen we dat? Deze verschillen qua werkgebied, maar in de regel staan een aantal dingen vast.

Wij geven slechts een vrijblijvend advies en reiken mogelijkheden aan, zoals:

 • Wij zoeken een doel of beroep ( zelfstandig ondernemer)
 • Wij schrijven een bedrijfsplan
 • Wij onderzoeken de haalbaarheid en maken de prognose
 • Wij kunnen zorgen voor een werkplek
 • Wij zorgen voor de fiscale zaken via een externe partner
 • Wij zorgen voor de administratieve afhandeling ( extern)
 • Wij zorgen voor een handelsnaam
 • Wij zorgen voor netwerken
 • Wij zorgen voor begeleiding en blijven kijken of het past bij u en uw collega ondernemers
 • Wij zorgen voor de financiële middelen via externe relaties , bank of de overheid.

Alles geheel vrijblijvend

WAT IS DAN HET VERVOLG TRAJECT?

Dan is de tijd aangebroken om u op te zoeken (tenzij u zichzelf heeft aangemeld).

Wat verwachten wij van u? In één woord samengevat: 100% MOTIVATIE en willen werken aan uw eigen toekomst.

De door ons gemaakte plannen en mogelijkheden worden als traject aangeboden via uitkeringsverstrekkende instanties, maar zijn ook voor een ieder aan te kopen met of zonder begeleiding (uwilwerken.nl).

Hier DE STAPPEN vanuit de WW?

Een gevolg van de crisis is dat meer mensen hun baan kwijtraken. De zoektocht naar nieuw werk neemt daardoor vaak meer tijd in beslag. U kunt ervoor kiezen een eigen bedrijf te starten, een initiatief dat de overheid ondersteunt. In dit artikel leest u hoe dit in zijn werk gaat: starten vanuit de WW.

 1. Overleg met uw werkcoach
  Bij het aanvragen van een WW-uitkering heeft u van uitkeringsinstantie UWV een zogenaamde werkcoach toegewezen gekregen. Dit is gedurende de tijd dat u geen werk heeft en een uitkering ontvangt uw voornaamste contactpersoon. Mocht het met solliciteren in uw sector vooralsnog niet opschieten en overweegt u om ZZP’er te worden? Ook dan neemt u in eerste instantie contact op met uw werkcoach om uw wensen op ondernemersgebied te bespreken. Hij of zij kan u helpen met het realiseren van uw plannen.
  Let op: had u voordat u een uitkering kreeg een baan bij de overheid of in het onderwijs? Dan zijn voor u andere regels van kracht. Vraag in dat geval uw werkcoach om advies. Tot slot kunt u in de digitale Werkm@p aangeven dat u binnen afzienbare tijd als zelfstandige wilt gaan beginnen. Het UWV zal u dan uitnodigen voor het bijwonen van een speciale voorlichtingsbijeenkomst.
 2. Blijf voorlopig ingeschreven als werkzoekende
  Uw werkcoach zal dit ongetwijfeld toelichten wanneer u samen uw plannen om een onderneming te starten aan het bespreken bent, maar het is heel belangrijk dat u zich niet direct uitschrijft bij het UWV en voorlopig gewoon ingeschreven blijft staan als werkzoekende. Dat is namelijk de enige manier om recht te houden op een WW-uitkering tijdens de voorbereidingen op de start van uw bedrijf.
 3. Test uw ondernemerskwaliteiten
  Het is niet zo dat iedereen met een WW-uitkering zomaar als zelfstandige mag beginnen. Het UWV wil namelijk eerst vaststellen of u wel beschikt over de benodigde ondernemerskwaliteiten om een succesvol bedrijf op te zetten. In overleg met uw werkcoach kunt u verschillende tests doen om een beter beeld te krijgen van uw capaciteiten als zelfstandige professional, waaronder een competentietest en de zogenaamde E-scan Ondernemerstest. Klik hier voor meer informatie over deze tests.
 4. Ga op onderzoek uit
  Als uit deze of een andere test naar voren komt dat u uit het juiste ondernemershout gesneden bent, is het tijd om de haalbaarheid van de plannen voor uw bedrijf goed onder de loep te nemen. Want u kunt zelf nog zulke mooie ideeën hebben, de vraag blijft of er in uw branche en regio ook voldoende vraag is naar het product of dienst dat u wilt gaan aanbieden. Meten is in dit geval weten. Onderzoek daarom eerst, al of niet samen met ons, de markt om vast te stellen of uw onderneming een reële kans van slagen heeft. En vergeet ook niet om onderzoek te doen op het gebied van belastingen, verzekeringen en vergunningen. De resultaten moet u vermelden in uw ondernemersplan (zie punt 5).
 5. Stel een ondernemingsplan op
  Het schrijven van een businessplan is verplicht voor (oriënterende) starters met een WW-uitkering en dat is ook niet zo gek. Het plan geeft u beter inzicht in de haalbaarheid van het idee en uw bedrijfsperspectieven op de lange termijn. Het UWV neemt uw ondernemingsplan dan ook uiterst serieus en zal alleen toestemming geven als de WW’er een goede kans heeft om straks met het bedrijf in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Wel fijn: terwijl u hard werkt aan het samenstellen van uw bedrijfsplan, hoeft u tijdelijk niet te voldoen aan de sollicitatieplicht. U spreekt met het UWV af hoeveel tijd u hiervoor krijgt.
  Vindt u het moeilijk om het hele verhaal op papier te krijgen? Wij maken deze graag samen met u.
 6. Neem een besluit
  Blijkt uit uw ondernemingsplan dat uw plannen haalbaar zijn en beschikt u volgens het UWV over de benodigde persoonlijke ondernemerskwaliteiten? Dan is het nu aan u om een beslissing te nemen: zet u uw startersplannen door of niet? Fijn om te weten is dat u tijdens de start van uw bedrijf in eerste instantie in veel gevallen nog steeds gebruik kunt maken van uw WW-uitkering. Hierover leest u meer bij punt 7.
 7. Behoud uw uitkering
  Als WW’er met plannen voor een eigen bedrijf heeft u op het gebied van uw uitkering twee keuzes:
  U maakt gebruik van de zogenaamde startersregeling. U ontvangt dan – uiteraard in overleg met uw werkcoach – voor een vaste periode van 26 weken 29 procent minder WW-uitkering. Tijdens deze startperiode mag u alles doen wat nodig is voor uw onderneming: opdrachten binnenhalen en uitvoeren, een bedrijfspand inrichten of een winkel openen. Heeft u recht op minder dan 26 weken WW? Dan kunt u toch gebruikmaken van de startersregeling. Als u bijvoorbeeld nog maar twintig weken recht op WW heeft, krijgt u gedurende die periode 29 procent minder WW-uitkering. Er gelden wel een aantal voorwaarden. Zo mag u in deze periode geen opdrachten aannemen van de werkgever die u heeft ontslagen. U kiest ervoor om een lagere WW-uitkering te ontvangen. U ontvangt dan voor minder uren een WW-uitkering. Een voordeel kan zijn dat u in dat geval geen expliciete toestemming van uw werkcoach nodig heeft om een bedrijf te kunnen starten. U moet wel het aantal uren dat u als zelfstandige aan de slag bent doorgeven aan het UWV. Voor deze uren vervalt dan de WW. Het gaat daarbij om alle uren die u aan uw bedrijf besteedt, met uitzondering van de reisuren naar uw vaste werkplek. De opgegeven uren hebben dus een lagere uitkering tot gevolg. Let op: voor de uren waarvoor u nog een uitkering ontvangt, moet u gewoon blijven solliciteren. De regels veranderen wel eens, voor meer informatie kunt u natuurlijk de UWV of ons benaderen.
 8. Alles samen doen?
  Natuurlijk doen wij alles van a tot z graag samen met u. hiervoor kunt u een aanvraag indienen via ons contactformulier. Samen sterk!

Nieuwsgierig geworden?
E-mail ons gerust voor een kosteloos en vrijblijvend gesprek.

Gesprekken (ook telefoongesprekken) en mailberichten worden bij ons, voor leerdoeleinden en vastlegging, nagenoeg altijd, standaard opgeslagen.