Leer-/ werkplek

LEER-/ WERKTRAJECTEN ZONDER WINSTOOGMERK

Ddiverse leer- en werkplekken en enkele mensen zijn daar al doorgestroomd naar aangepast, betaald werk. Zodra wij voldoende aanvraag hebben, zullen wij een divisie gaan opzetten, waar we natuurlijk dezelfde hoge kwaliteit en eigen wijze van werken bieden. Volg onze website en onregelmatige nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven.

Hier alvast enige uitleg van het filiaal Lelystad;

Het ontwikkelen van eerlijke dagbesteding zonder winstoogmerk in de vorm van onder andere leer-/ werktrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is waar wij voor staan. Het is onze missie!

Daarom is bewust gekozen voor ambachtelijke producten en samenwerkingen met mensen die dit zonder meer onderstrepen. Alle producten worden in opdracht gemaakt middels samenwerkingen met bedrijven en instellingen die werken met ‘eerlijke’ marges en milieu vriendelijke grondstoffen.

Inmiddels zijn er een groot aantal producten door ons vervaardigd van een ongekende kwaliteit. Allen door mensen als u en ik, in leer- en werktrajecten ontwikkelt en samenwerkingen met bedrijven die actief zijn op het gebied van sociale werkvoorziening en re-integratie.

Kantoormeubilair, erfstukken, productie voor bedrijven die ons een warm hart toe dragen en vele andere opdrachten zijn inmiddels door de Stichting Beperkt Werkt (waar wij na vijf mooie jaren mee gestopt zijn) vervuld. Dit blijven wij natuurlijk graag voor iedereen doen. Bel of mail ons gerust met uw recycle opdrachten of net dat erfstuk dat nodig een opknapbeurt nodig heeft.

REUSE of ReUse

Er wordt, in samenwerking met drie middelgrote bedrijven, al enige tijd gewerkt aan twee totaal nieuwe merken. Onder de nieuwe merknamen worden er REUSE ‘OER’ meubelen ontwikkeld. Die uniek zijn. De grondstoffen zijn milieu vriendelijk, de prijzen scherp en de marges eerlijk. Het tweede deel sluit hierbij aan en gaat de meubelen die u nog heeft staan of koopt in de re-cycle shops als bijvoorbeeld Het Goed, opknappen naar uw smaak en wensen. Alles onder de naam ReUse, waar we al enige tijd geleden een start mee maakte en nu de partners in gevonden hebben. De productie ligt natuurlijk in handen van de cliënten die bij ons een leerwerk of dagbestedingstrajecten volgen.

Gesprekken (ook telefoongesprekken) en mailberichten worden bij ons, voor leerdoeleinden en vastlegging, nagenoeg altijd, standaard opgeslagen.