Testen

Hoe zit je persoonlijkheid in elkaar? Past het werk dat je doet wel bij je, of zou ander werk of eigen ondernemerschap beter aansluiten bij jouw talenten? Wat zijn jouw talenten eigenlijk, en waar liggen jouw zwakke punten?

We zijn voortdurend bezig met het observeren en beoordelen van onze eigen en andermans persoonlijkheid. We hebben hierbij de gewoonte om elkaar in een hokje te stoppen. Persoonlijkheidsmodellen doen eigenlijk hetzelfde, maar dan op een grondige en systematische manier. Op deze manier word je geprikkeld om na te denken over desbetreffende gedragingen. De vraag die elk persoonlijkheidsmodel beantwoordt, is uit welke karaktereigenschappen een persoonlijkheid is opgebouwd. In ons dagelijks taalgebruik hebben we honderden woorden voor karaktereigenschappen. Maar het blijkt dat veel eigenschappen samen te vatten zijn tot één karaktertrek.

Wij kunnen voor u de onderstaande testen verzorgen, voorzien van terugkoppelingsrapporten, bij u thuis of bij ons op kantoor, met een beoordeling van de door u ingevulde testresultaten.

Een vrijblijvende aanvraag voor meer informatie en prijsopgave zijn altijd mogelijk.
Hier een greep uit de door ons gebruikte en door u te volgen testen:

Professionele Persoonlijkheidstest
Wie ben je? Vergelijk jezelf met anderen.

Kerntyperingtest
Wat zijn je kwaliteiten? Wat zijn je valkuilen?

IQ test
Wat is je echte IQ?

Studiekeuze- en beroepentest
Wat wil je later worden? Test voor jongeren.

Beroepskeuzetest
Welk werk past bij wie jij bent? Test voor loopbaanadvies.

Managementtest
Test je managementstijl en vergelijk jezelf met Nederlandse managers.

Werkstijl Assessmenttest
Test je werkstijl. Zie jezelf door de ogen van een werkgever.

De professionele competentietest
Bepaal je sterke punten met deze competentietest.

Angsttest
Wat is je grootste angst?

Overheidsmanagementtest
Zelftest op de vijf kenmerken van een succesvolle overheidsmanager

Zelfbepalingtest
Hoe onafhankelijk sta je in het leven?

EQ test
Wat is je emotionele intelligentie?

Mini Big Five
Hoe scoor je op de vijf hoofddimensies van persoonlijkheid?

Roos van Leary test
Welke gedrag is het meest op je van toepassing en welk gedrag roep je daarmee op?

Breintest
Welke hersenhelft is bij jou het best ontwikkeld?

Hobby Interesse test
Van welk type activiteiten geniet je het meest?

Sociale Orientatietest
Ben je onafhankelijk of heb je een groot aanpassingvermogen?

Enneagramtest
Welke van de negen typen uit het enneagram passen bij jou?

Enkelvoudig analogieën
Test je capaciteit tot logisch redeneren met analogieën.

Dubbele analogieën
Ultieme test voor capaciteit tot logisch redeneren.

Woord uitsluiting
Test je capaciteit tot logisch categoriseren met deze oefentest.

Associatie
Test je capaciteit tot associëren met deze voorbeeldtest.

Oefen intelligentietest
Oefen IQ test als voorproefje voor een echte IQ test

Mini IQ test
Oefentest ter voorbereiding op een echte IQ test.

Antoniementest
Welk woord heeft de meest tegengesteld betekenis?

IQ test logisch redeneren
Met deze IQ test voor logisch redeneren test je je intelligentie voor logisch redeneren met figuren. Doe het nu!

Cijferreeksen
Welk getal of letter volgt logischerwijs?

Moeilijke woorden test
Beantwoord woordkennisvragen.

Logische plaatjes reeksen
Welke afbeelding hoort logischerwijs in het lege vakje?

Syllogismen
Hoe los jij redeneringsproblemen op?

Profielkeuzetest (VWO)
Profielkeuzetest voor het VWO

Mini beroepskeuzetest
Bepaal welke van zes stereotype beroepen bij je past.

Groepsroltest (theorie Belbin)
Welke teamrol past het beste bij jou?

Leerstijlentest (theorie Kolb)
Op welke wijze ben je gewend te leren?

Carrièreankers (theorie Schein)
Wat zijn je belangrijkste drijfveren in je carrière?

Werkwaardentest
Wat voor waarden vind jij belangrijk in je werk?

Stress-scan
Hoeveel werkstress ondervind je in je huidige werksituatie?

Conflicttest
Omgaan met conflicten; welke stijl hanteer jij?

Resultaatgerichtheidtest
Hoe resultaatgericht ben jij?

Bedrijfskeuzetest
Wat voor soort bedrijf past het beste bij je als eigen ondernemer?

Servicegerichtheidstest
Via deze test krijg je inzicht in je servicegerichtheid.

Normen en waardentest
Hoe traditioneel ben je? Hecht je aan normen en waarden?

Mannelijk of vrouwelijk?
Heb je mannelijke of juist vrouwelijke kenmerken?

Mindfullnesstest
Hoe bewust en waarnemend ben je? Heb je een grote bewustheid?

Eerste indruk test
Hoe belangrijk vind je jouw en andermans uiterlijk?

Zelfcompassietest
Hoeveel compassie heb je eigenlijk voor jezelf?

Faalangsttest
Test of je faalangst hebt. Heb je examenvrees of sociale angst?

Prestatiemotivatietest
Waarom doe jij je best? Wat motiveert je om te presteren?

Burnout test
Burnout test – test of je verschijnselen van burnout hebt door stress

Jung persoonlijkheidstest
Bepaal welk ‘Jung type’ persoonlijkheid jij hebt.

Arbeidstevredenheidstest
Hoe tevreden ben jij eigenlijk met je huidige werk?

Gezond werken test
Gezond werken test

Competenties test
Zet je belangrijkste competenties op een rijtje.

De beta beroepskeuzetest
Beroepskeuzetest voor mensen die betavakken leuk vinden

De ondernemerstest
De ondernemerstest bepaal of zelfstandig ondernemen of freelancen iets voor je is.

De functiebelevingstest
Zit je in je in je huidige functie op je plek of kun je beter op zoek gaan naar een nieuwe baan? Doe

Non verbale beroepskeuzetest
non verbale beroepskeuzetest beroepentest studiekeuzetest

IQ test ruimtelijke intelligentie
Test je ruimtelijke intelligentie met deze IQ test voor ruimtelijk inzicht. Er zijn figurenreeksen, kubussen en samengestelde figuren.

De beste leraar en de slechtste!
Wat zijn de kenmerken van jouw beste en jouw slechtste docent? Maak hun persoonlijkheidsrapport!

Optimismetest
Ben je een ware optimist of heb je een meer pessimistische kijk op het leven?

Korte persoonlijkheidstest
Welk persoonlijkheidskenmerk is op jou van toepassing?

Ambitietest
Hoe ambitieus ben je eigenlijk?

Zelfvertrouwentest
Hoe veel zelfvertrouwen heb je eigenlijk?

Architectuurtest
Test je kennis van de architectuur

Geschiedenis trivia
Hoeveel geschiedenisvragen heb jij goed?

Kunstkennistest
Hoe groot is jouw kennis over kunst en kunstenaars?

Wetenschaptest
Test je kennis op het gebied van de wetenschap.

Sollicitatietest
Solliciteer je wel juist? Lees de tips over solliciteren

Korte leiderschapsstijltest
Welke leiderschapsstijl past het beste bij jou?

Kortste persoonlijkheidstest
Bepaal met een klik je persoonlijkheid?

De testen worden met de grootst mogelijke zorg door ons geselecteerd en ingekocht.

Wij blijven voor u zoeken en deze website zal dan ook met regelmaat worden gewijzigd en groeien.