ATV?

NIEUW EN UNIEK!

De afkorting ATV staat bij ons voor:

Alle Tegemoetkomende Voorzieningen

Deze categorie is volgens een unieke formule tot stand gekomen.
U moet hierbij denken aan het kopen middels uitgestelde betaling en varianten hier op, van (meestal de wat duurdere) diensten, fialen, samenwerkingen, etc. welke óf uw beschikbare budget overschrijden óf welke u niet gelijk wilt aanschaffen, óf in termijnen wenst aan te schaffen. Hetgeen bewerkstelligd kan worden zonder moeilijke liquiditeits check van u en uw huisgenoten.

Iedereen gelijke kansen, daar gaat het ons om!

In de huidige economische malaise is de druk voor velen al hoog genoeg om de dagelijkse inspanningen te volbrengen en de rekeningen op tijd te betalen. Wij menen daar iets aan te kunnen doen middels ATV.

Voor iedereen mogelijk?

Voor iedereen mogelijk is een feit, echter behouden wij ons het recht voor met wie wij wel of niet een ATV aangaan. Dit om te voorkomen dat er in een later stadium grote problemen ontstaan. De recente geschiedenis leert en dwingt ons om hiermee echt uiterst zorgvuldig om te gaan. Toch willen wij u de mogelijkheid blijven aanreiken. Met u en voor u.

Voor elk budget kunnen wij uw wensen vervullen!

Denk bijvoorbeeld eens aan zelf een jobhunter, re-integratie, dagbesteding, begeleider, woordvoerder, sparringpartner, of andere zaakwaarnemer in dienst te nemen, i.p.v. te wachten tot er ooit of nooit een voorziening vrij komen zal.

Denkt u eens aan de mogelijkheid die nu wel openligt door een gespreid systeem van vergoeding. Zo kunnen wij nog even doorgaan.

Wie wil zoekt een mogelijkheid, wie niet wil een excuus!
Neem vrijblijvend contact op om uw wensen met ons te bespreken en te realiseren.

Gesprekken (ook telefoongesprekken) en mailberichten worden bij ons, voor leerdoeleinden en vastlegging, nagenoeg altijd, standaard opgeslagen.