Kwaliteit

Om de kwaliteit van de door ons aangeboden diensten te waarborgen, investeren wij tijd en geld in controle en de realisatie van verbeteringen, middels audits van erkende bedrijven. Na een korte inleiding van de dagelijkse leiding binnen Starterscentrale een korte impressie van de verkregen keurmerken in het samenwerkingsverband, afgenomen audit(s), samenwerkingen, vermelding in registers en meer zaken om u uiteindelijk nog beter van dienst te kunnen zijn.

Om te beginnen willen wij u niet onthouden wie de dagelijkse leiding heeft van de Starterscentrale (s).

Starterscentrale is opgezet door het echtpaar van Rooijen met als visie dat ieder mens recht heeft op een prettig werkzaam leven. Marcel en Judith van Rooijen hebben  naast een gezonde commerciёle inslag, een groot sociaal gevoel. Marcels doel om iets in ontwikkelingshulp of hovenieren te gaan doen, kwamen hiermee te vervallen.

In de jaren negentig werd de eerste onderneming opgezet met de naam ITFEWEB en was als een van de eerste, internetaanbieder op de markt. In die tijd reeds vooruitstrevend met inbelverbindingen, hostingactiviteiten en gespecialiseerd in het ontwerpen en onderhouden van websites. Jaren later is het bedrijf verkocht en in andere handen overgegaan. Tegelijkertijd startte Judith haar eigen bedrijf: Judith’ Administratie Service (JAS) welke na een aantal jaren uitgroeide naar Adviescentrale met een grote cliёnten portefeuille.

Voor het adviseren bij financiën- en sociale vraagstukken kan men altijd terecht bij www.adviescentrale.eu

Na het samenvoegen van zaken en stoppen met de tak financieel advies, streefde Marcel van Rooijen naar een groter sociale rol in de samenleving zoals hij die van jonge leeftijd af had gepland. In dit verband was zijn vaste motto:

Samen Spelen, Samen Delen.

Films over maatschappelijke onderwerpen, hulp aan derden, evenals onze huidige maatschappij  vormen tot op heden de basis voor een sociale inslag, zowel zakelijk als privé, bij de familie.

Er werd, en nog steeds, gebrainstormd over hoe verder te gaan. Uit vele ideeёn ontstond een aantal concrete bedrijfsplannen, voor welke  na maanden van perfectioneren, een overkoepelende naam  werd gevonden:

Bedrijvengroep Centraalpunt

Starterscentrale Hoofdkantoor, Adviescentrale, Test/ ICT-centrale, Cleaningcentrale en Administratiecentrale  werden als eerste groep opgezet, en enthousiaste startende ondernemers namen het roer van deze bedrijven over

Binnen een jaar werd dit nog eens uitgebreid met 90 ondernemers, waardoor een steeds groter wordende web van disciplines en diensten ontstond met de voorspelde voordelen bij gezamenlijke disciplines inzetten bij nieuwe klanten.

Door de opgedane kennis en ervaring van Marcel en Judith en die van eigenaren van de aangesloten bedrijven, werd de manier van re-integreren naar een nieuwe baan of zelfstandig ondernemerschap, een goed lopende machine, die maatwerk kan leveren.

Nog steeds is het bedrijf gestoeld op inzet en motivatie van mensen, zonder enige vorm van (Europese) subsidie en in volle groei. Er zijn inmiddels diverse filialen, bestaand of in vergaande ontwikkeling. Ook werkt men voor een aantal grote opdrachtgevers, en is er een mantelcontract als re-integratiebedrijf met UWV Nederland.

Het zou teveel zijn om alle centrales en vak fanaten van samenwerkende partners van Centraalpunt hier op te sommen. Een boodschap van de familie van Rooijen aan iedere lezer van dit profiel ter afsluiting:

De toekomst wordt bepaald door mensen die er echt in geloven!

Starterscentrale, het centraalpunt voor werkgelegenheid!

Starterscentrale maakt deel uit van bedrijvengroep Centraalpunt©.

Om de kwaliteit van de door ons aangeboden diensten te waarborgen, investeren wij tijd en geld in controle en de realisatie van verbeteringen, middels audits van erkende bedrijven. Hier een korte impressie van de door ons verkregen keurmerken, afgenomen audit(s), samenwerkingen, vermelding in registers en meer zaken om u uiteindelijk nog beter van dienst te kunnen zijn.

Recommandaties:

 1. Owner

  Starterscentrale

  Gideon Ruwaard
  Gideon Ruwaard
  Freelance web developer

  If you want to become a bussiness owner, talk to this guy!

   

  TE HUUR PER UUR
  TE HUUR PER UUR
  Samenwerkend at Centraalpunt

  Marcel is a very social guy, ho finds helping people more important than making money.

   

 2. Businesspartner

  Centraalpunt

  Beheer Centrale
  Beheer Centrale
  Owner, Beheercentrale

  Duidelijk en doen, sociaal maar zonder de commercie te verliezen, Koot en de Bie?, M.L. King?, Johan Cruiff metaliteit qua mensen..Aan te bevelen voor iedereen die vrijblijvend goed advies wil of de samenwerking zoekt!

   

  Divisie Metaal en HRM
  Divisie Metaal en HRM
  Stichting Beperkt Werkt Divisie Metaal en HRM

  Geweldig inspirerend met oog en hart voor sociale aspecten. Een man van zijn woord. Heeft erg veel vernieuwende plannen en altijd op zoek naar samenwerkende partners. Samen staan we sterk!

   

  Syl Clijnk
  Syl Clijnk
  Owner Vacaturecentrale.com

  Starterscentrale, Marcel van Rooijen, is een steun en toeverlaat op ieder tijdstip van de dag. Hoe druk ook, hoeveel werk ook, de dag heeft desnoods 24 werkuren. Erg blij met alle hulp in opzet en samenwerking van inmiddels alweer vele jaren. Goede ideeen, het echt vrijblijvende advies en ondernemers in hun waarde laten. Blij om een centrale ondernemer te zijn. LikeOneFamily!

   

  Judith Adviescentrale
  Judith Adviescentrale
  Owner, Adviescentrale

  Een zeer zakelijk en fijne samenwerking.
  Inmiddels al vele jaren met elkaar aan het werk.
  En dat zal zeker nog jaren gaan duren.

   

  Centraalpunt© Melvin van Rooijen
  Centraalpunt© Melvin van Rooijen
  Voorzitter at Stichting Beperkt Werkt

  Social orientation without loosing the financial site in any business proposal. Founder of the group Centraalpunt© that i own.
  Working together on many cases. Trustfull in private and business.
  Works to much hours is the only matter i can say against him haha.

   

  C. v.d.Mark
  C. v.d.Mark
  Owner, onderhoudcentrale

  ik vind dat Marcel een goed persoon is hard werkend en weet waar hij voor staat
  Marcel is zeker aan te bevelen als (re-integratie) coach. ben inmiddels na jaren werkloosheid een succesvolle eenmanszaak in de utiliteit (vakwerk) branche.

   

  Gideon Ruwaard
  Gideon Ruwaard
  Freelance web developer

  Marcel helped me in becoming my own business owner.

   Ton Vromans

  Ton Vromans

  Trainer | Project Manager | Service Manager | PCrepairFlevoland

  Marcel heeft mij het afgelopen jaar geholpen met het weer op orde krijgen van mijn werk en ideeën. Samen met zijn Judith zijn zij een grote steun voor mij geweest. Mijn dank daarvoor is groter dan deze paar woorden!

Een beknopt overzicht van kwaliteitszaken in het samenwerkingsverband:

2005
 • Aanvraag UWV audit Re-integratiediensten
 • Aanvraag CKR Keurmerk
2006
 • Goedkeuring UWV re-integratiediensten middels audit(s)
 • Goedkeuring CKR keurmerk (tegenwoordig geïmplementeerd in BlikOpWerk)
 • Initiatiefnemers in de oprichting van een Centraalpunt© voor samenwerking
2007
 • Bijscholing en behalen van certificaten voor in en externe communicatie en re-integratiecoach
 • Goedkeuring UWV re-integratiediensten middels audit(s)
2008
 • Bijscholing en behalen van certificaten voor in en externe communicatie en re-integratiecoach
 • Goedkeuring UWV re-integratiediensten middels audit(s)
2009
 • Goedkeuring UWV re-integratiediensten middels audit(s)
 • Aanbieden van externe testen middels bijvoorbeeld Testcentrale
2010
 • Goedkeuring UWV re-integratiediensten middels audit(s)
 • Uitbreiding van testen en de website middels ICT- en Testcentrale
2011/ 2012
 • Goed advies, Auditeringen kwaliteit en resultaten middels BSI-GROUP
 • Inschrijving in de CBP registers onder nummer m1475285
 • Digitale kwaliteitsonderzoeken per kwartaal via de systemen van BUBO
 • Goedkeuring UWV re-integratiediensten mantelcontract middels audit(s)
  (geldig tot juli 2012, in (uwv) controle fase)
 • Goedkeuring UWV Innovatieve dienstverlening (EU) toegangsovereenkomst
  (geldig tot maart 2012, het traject wordt naar verwachting afgerond eind september 2011 met 100% score)
 • Aanvraag BOW is in overleg, waarvan wij u op de hoogte zullen houden
 • In samenwerking oprichten van een zelfstandig Filiaal in de provincie Brabant
2013/ 2014
 • Nieuwe website(s) en technologie toepassen
 • Meewerken aan een geheel innovatief systeem voor werklozen
 • Provinciale samenwerking met met een zelfstandig filiaal in Brabant, naast initiatiefnemers/ oprichters in Flevoland.
  • Nieuwe landelijk dekkende operaties opzetten waaronder een pcrepair, band en accu, en caraudio netwerk.
bsi logo
BSI Group is, als certificatie-instelling, marktleider voor audits en certificering van diverse managementsystemen. Onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA):

 • 66.000 klantlocaties
 • Gecombineerde audits
 • Grondlegger ISO normen
 • Werkzaam in meer dan 100 landen
header logocbp
Het College Bescherming Persoonsgegevens ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Verschillende openbare registers geven u inzage in welke verwerkers/ bedrijven, ingeschreven zijn en de regels hieromtrent waarborgen.
uwv logo
UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en verzorgt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de uitvoering van werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet), arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening.

Cliënten Kwaliteitskeurmerk Re-integratie
(CKR)
Het CKR is een kwaliteitskeurmerk voor cliëntvriendelijke reïntegratiebedrijven. Het CKR onderscheidt zich doordat hierbij de kwaliteit specifiek vanuit het perspectief van de cliënt wordt gemeten. Om voor het keurmerk in aanmerking te komen moet een bedrijf aan een aantal kwaliteitscriteria voldoen. Deze criteria zijn in overleg met cliënten opgesteld. Bovendien komen cliënten uitgebreid aan het woord tijdens de keuring. De Stichting CKR wordt gesteund door onder andere de FNV, het CNV, de Landelijke Cliënten Raad, de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad, Arcon en het Breed Platform Verzekerden en Werk. Tegenwoordig is dit keurmerk samengevoegd met Borea en Blik op Werk, onder de naam van laatstgenoemde.
logobow
Blik op Werk is het kwaliteitsinstituut dat bijdraagt aan een leven lang gezond en met plezier werken, aan het werk blijven en werk verkrijgen. Blik op Werk gebruikt daarvoor het Blik op Werk Keurmerk en het concept van de Work Ability Index. Wij voeren dit keurmerk nog niet!
meethet1
Klanttevredenheidsonderzoek 
Als u weet hoe tevreden uw klanten zijn, weet u wat u goed doet en wat u kunt verbeteren.U kunt beter aansluiten op verwachtingen en krijgt daardoor loyalere klanten.Spreekt dat u aan? Voer dan nu uw eigen klanttevredenheidsonderzoeken uit met Bubo.Vergroot klantretentie en de klantloyaliteit.

Veiligheid wordt voor particulieren en bedrijven steeds belangrijker.
Door de groeiende netwerkbrij, wordt het steeds moeilijker deze veiligheid te garanderen.

headertestTestcentrale maakt dat u weer zeker kan zijn van de geteste omgevingen en maakt deel uit van de ICTcentrale.

Door middel van onverwachtse of zelfs aangekondigde testen, kunnen wij u juist adviseren om de veiligheid te verbeteren.Wij staan voor, goede testen, bruikbare informatie verstrekken, samenwerkende partners geruisloos inschakelen, het bezig houden met de realisatie en instandhouding van een goede beveiliging in de zakelijke maar ook de particuliere netwerken en omgevingen.headeritZowel de particulier als de zakelijke gebruiker kan gebruik maken van onze kennis en onze aanbiedingen.Verkoop van hard- en software,kantoorartikelen, maar ook diensten als het verzorgen van een complete website- en/of webwinkel, de hosting van de website, aansluitende teksten voor de website, folders en overige reclamemateriaal, het ontwerpen van Flash-animaties en reclame banners behoren tot de mogelijkheden.

2015/ 2016 Het uitbreiden van samenwerkingen in Noord Holland en Overijssel. Inmiddels zijn er meer dan tien samenwerkende centrales in deze provincies en kunnen wij u ook hier van dienst zijn.

Nieuwe plannen in ontwikkeling voor de vastgoed en bancaire markt, het verkopen van enkele ongebruikte domeinen uit de inmiddels meer dan 500 stuk middels een samenwerkende Centrale, geheel nieuw platform voor Vacatures, planvorming voor de vervoersbranche, afstoten van non actieve Centrales, et cetera