Re-integratie

U, als werknemer, heeft altijd als eerste de zorg over uw werk, gezondheid en inkomen. Bij problemen op het werk door uw gezondheid perikelen, zal samen met uw werkgever naar oplossingen, dat wil zeggen reintegratie mogelijkheden gezocht worden. Het openstaan voor oplossingen hiervoor geeft aan dat u gemotiveerd bent, welke voor beide partijen tot positieve resultaten leidt.

Wij komen onze belofte na!

Starterscentrale overweegt uw wensen en mogelijkheden, brengt deze in kaart en neemt ieder facet met u door, waarna wij voor u aan de slag gaan. Wij doen er alles aan om met onze kennis u aan een duurzaam en een zo prettig mogelijk nieuwe uitdaging te kunnen laten aangaan.

Starterscentrale heeft voor belangstellenden een IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst), een uniek ondernemingstraject uitgestippeld, waarbij persoonlijke begeleiding, overdracht kennis en kostenbesparing de pijlers zijn.

Wij helpen met het schrijven/aanpassen van bedrijf- en marketingplan, financiële prognose, acquisitie en eventueel het faciliteren. Een eigen bedrijf, uw droom, kan waar gemaakt worden!

Een IRO geeft u de mogelijkheid om zelf te bepalen met welk gespecialiseerd bedrijf u aan de slag wilt gaan. Informatie om voor een ‘IRO traject’ in aanmerking te komen kunt u bij ons opvragen of vinden op de UWV internetpagina.

Hoe kan Starterscentrale u ondersteunen? Binnen een IRO traject mag u van ons onder meer het volgende verwachten:

Deskundige ondersteuning bij de opstelling van het benodigde plan van aanpak en uw re-integratieplan
Voorlichting met betrekking tot relevante wetgeving
Het in kaart brengen van uw persoonlijke kansen op de arbeidsmarkt
Onderhouden van contacten
Het voeren van onderhandelingen
Het begeleiden naar werk
Het verzorgen van eventueel benodigde scholing
Het gebruik maken van onze netwerken
Hulp vanaf dag 1, ‘samen staan we sterk’ is dan ook ons motto
Alle advies en hulp is vrijblijvend, U BESLIST NAMELIJK
Bovengenoemde opsomming is een kleine lijst met zekerheden die wij als belofte geven.

Onze kennis en die van de samenwerkende partijen wenden wij aan om uw wensen voor
de best mogelijke en passende oplossingen te verwezenlijken.

Wij komen onze belofte na!