Rehabilitatie

Rehabilitatie is een proces dat als doel heeft de cliënt te ondersteunen bij zijn eigen herstelproces. Sommigen patiënten hebben daarbij nog veel last van primaire symptomen en anderen hebben nauwelijks meer. Velen zijn in staat een sociaal geïntegreerd leven te leiden; velen zijn zelfs in het arbeidsproces teruggekeerd.

Cliënten zelf ‘doen’ geen rehabilitatie maar zijn aan het herstellen. Rehabilitatie ondersteunt cliënten bij dit herstelproces. Herstellen is wat mensen met een beperking zelf doen, rehabilitatie is wat hulpverleners kunnen doen om dat herstelproces te bevorderen.

Dit herstelproces bevorderen om de stap naar re-integratie te vergemakkelijken is nou juist wat Starterscentrale u ook kan bieden.

Wij zullen in kaart brengen wat de cliënt zijn of haar wensen en zorgbehoeften zijn. Ons eindpunt zal zijn: verbetering van de kwaliteit van het leven van de cliënt en het vervullen van sociaal-maatschappelijke rollen. De tussenstappen hoe wij de cliënt naar dit eindpunt brengen wordt individueel ingevuld; puur kijkend naar persoon, karakter, wensen en behoeften.

Gesprekken (ook telefoongesprekken) en mailberichten worden bij ons, voor leerdoeleinden en vastlegging, nagenoeg altijd, standaard opgeslagen.